Şasılık

Şaşılık, iki gözün aynı anda bir cisme odaklanamadığı ve/veya gözlerin koordine hareketlerinin olmadığı klinik bir tablodur. Şaşılık farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bebeklik, çocukluk veya erişkin yaşta oluşabilecek tüm şaşılıkları en kısa zamanda değerlendirilip tedaviye başlamada geç kalmamak gerekir.
 
Şaşılık Muayenesi
Şaşılık muayenesindeki en önemli şey detaylı bir öykü almaktır. Görme keskinliği ölçülebilen yaş grubunda görme keskinliğini ölçülmesi, gözlük muayenesinin yapılması ve gözün ön ve arka bölümlerinin detaylı incelenmesi şaşılık muayenesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şaşılık, beyin içi bir tümör veya retinablastoma gibi hayatı tehdit edebilen bir göz tümörünün belirtisi olabileceği için göz dibi muayenesi hayat kurtarıcı olabilir.

Çocuk göz kliniklerinde kullanılan el otorefraktometresi ve elektronik retinoskop ‘plus optics’ çocukların birkaç dakika içinde gözlük ihtiyacını ortaya çıkarması açısından önemli kolaylık sağlamaktadır. Buna ek olarak ‘plus optics’ cihazı iki gözün ayrı ayrı odaklanmasını muayene eder ve de gözlerdeki kayma açısı hakkında fikir verir.

 
Şaşılıkta Tedavi
Şaşılığın tedavisinde, görme keskinliğinin arttırılması, derinlik algısının kazandırılması, varsa anormal baş pozisyonunun ve çift görmenin düzeltilmesi, mümkünse serbest göz hareketlerinin sağlanması ve kozmetik yakınmaların düzeltilmesi amaçlanır. Tedavinin şekli hastanın muayene bulguları ve yakınmaları bir arada değerlendirilerek belirlenir.

Tedavi yöntemleri cerrahi dışı ve cerrahi yöntemler olarak iki ana başlıkta toplanır.

Cerrahi dışı yöntemler, gözlük ihtiyacının giderilmesi, prizmatik camlar, ortoptik tedavi ve cerrahinin alternatifi veya test amaçlı Botulinum toksin A uygulamasıdır.

Cerrahi yöntemlerde ise gözlerin paralelliğini bozan dengelerin yeniden kurulması, gözlerin hareketini sağlayan kaslara müdahale ederek sağlanır.