Nöro Oftalmoloji

Nöro Oftalmoloji Nedir?

Göz ve sinir sisteminin ortak hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir cismin görülebilmesi, görüntünün önce gözde daha sonra beynin arka kısımlarındaki görme merkezinde algılanması ile mümkündür. Göz siniri olan Optik sinirden görmenin gerçekleştiği beyindeki görme korteksine kadar olan görme yolları ve yine beyin korteksindeki hastalıklar nöro oftalmolojinin konusudur. Ayrıca her iki gözün uyumlu şekilde hareket etmesi ile de ilgilenir. Göz hastalıkları nedeniyle oluşan baş ağrısı sebepleri ve bunların ayırıcı tanıları da nörooftalmolojinin kapsamındadır göz kapağında düşüklük Geçici görme kaybı veya çift görme göz bebeklerinin büyüklüklerinde farklılık gibi şikayetleri değerlendirir.

Nöro-oftalmolojinin Alanına Giren Sorunlar Nelerdir?

Belirtileri ve Önemli Olabilecek Nedenleri Nelerdir?