Oküloplasti


Göz Kapağı Estetiği
Yaşlanma ile birlikte göz kapaklarında bir takım değişiklikler görülür. Bunlar göz altlarında torbalanma, üst kapaklarda cilt fazlalıkları ve sarkma, göz dış kenarında “kaz ayağı” denen kırışıklıklardır.

Göz çevresindeki bu değişiklikler için “blefaroplasti” denen göz kapağı estetik operasyonu uygulanır.

Ameliyat ve Sonrası

Göz Kapağı Düşüklüğü (Pitozis)

Üst göz kapağının düşük olmasına “pitozis” denmektedir. Kapak düşüklüğü her yaşta görülebilir.

Nedenleri

Tedavisi

Tedavisi ameliyatladır. En sık uygulanan 2 tekniği şunlardır:

Ameliyat ve Sonrası

Frontal Askı Tekniği

Kapakların İçe Dönmesi (Entropin)
Göz kapaklarının içe dönmesine "entropiyon" denir. Entropiyon genellikle alt göz kapağında olur. Çok nadiren üst kapakta da olabilir. Entropiyon daha çok yaşlılığa bağlı (senil) kapak gevşemesinden kaynaklanmakla birlikte, skar denilen yara izlerine bağlı ya da doğuştan da olabilir.

Entropiyonun Belirtileri

Tedavisi ameliyatladır. Ameliyat çeşitli tekniklerle yapılabilir.

Operasyonunun Doğurabileceği Sorunlar

Ameliyat ve Sonrası

Kapakların Dışa Dönmesi (Ektropin)

Göz kapaklarının dışa dönmesine "ektropiyon" adı verilir. Ektropiyon alt göz kapağında olur. Ektropiyon daha çok yaşa bağlı (senil) kapak gevşemesinden kaynaklanmakla birlikte, yara izlerine (skatrisyel) , yüz siniri felcine ve alt kapaktaki kitlelere (mekanik) bağlı da gelişebilir.

Ektropiyonun Belirtileri

Ektropiyonun tedavisi ameliyatladır.

Ameliyatın Doğurabileceği Sorunlar

Ameliyat ve Sonrası

Şalazyon
Göz kapaklarındaki yağ bezlerinin uçları kirpik diplerindeki gözeneklerdir. Bu gözeneklerin yağlanma, makyaj, enfeksiyon gibi sebeplerle tıkanması sonucu gerideki yağ bezinde şişlik ve iltahap oluşur. Bunun zamanla kiste dönüşmesine şalazyon denir.

Şalazyonun Tedavisi
İlk aşamada enfeksiyonu önlemek için antibiyotikli damlalar kullanılır. Sıcak pansuman uygulanır. Sıcak pansumanın iltahap dokusunun organize olmasını ve kirpiklerin dibindeki gözeneklerin genişlemesini ve dışarı boşalmasını sağlayabilir. Ama zamanında ve yeterli tedavi edilemese zamanla iltahap dokusunun çevresini vücut kist ile sarar. Bunun cerrahi olarak boşaltılması ve kistin çıkarılması gerekebilir.

Şalazyon Eksizyonunun Karnesi

Göz Kapağında Yağ Plağı (Ksantelezma)
Ksantelezma, genellikle bayanlarda görülen yağ-kolesterol plağıdır. Alt ve üst göz kapaklarının iç kısımlarında görülür. Genç yaşta görülen ksantelezmada, kolesterol yüksekliğinden şüphe edilmelidir.

Tedavisi ameliyatladır. Bu tip kapak cerrahilerinde cilt ince ve çok kanlandığı için ameliyat sonrası iz kalmaz.

Ameliyat ve Sonrası

Kapaklarında gelişen kitleler iyi huylu veya kötü huylu olabilir.

Bunlar:

Kötü Huylu Kitleler

Bu tür kitlelerin tedavisi çoğu kez ameliyatladır. Alınan kitlenin patoloji incelemesine gönderilmesi gereklidir.

Kirpiklerin İçe Dönmesi (Trikiyazis)
Kirpiklerin içe dönmesine “trikiyazis” denir. Uzun süren enfeksiyonlar ve kapak hastalıklarında görülebilir. İçe dönük kirpikler estetik olmayan görüntünün yanısıra, gözde batma, rahatsızlık hissi yaparlar. Bu kirpikler korneaya sürtünerek, korneaya zarar verirler. Korneada kalıcı izlere yol açarak, görmeyi azaltabilirler.

Tedavisi

Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı
Gözü nemlendiren gözyaşı sıvısı gözün iç kısmındaki küçük kanalcıklardan buruna doğru ilerler. Bu kanalın, çoğunlukla göz yaşı kesesinin alt kısmında tıkanması sonucu hastalık karşımıza çıkmaktadır.Göz yaşı kanalı tıkanıklığı en sık ilk bir yaştaki bebeklerde, orta yaş ve sonrası kadınlarda, burun yapısı eğri olan bireylerde ve uzun süren burun enfeksiyonu ve alerjiler sonucu görülür. Göz yaşı buruna geçemediğinden, göz kapağından yanağa doğru akar. Göz yaşı kanalı tıkanıklığı, gözde sık sık enfeksiyona da neden olur.

Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığının ve Enfeksiyonun Belirtileri

Bebeklerde Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığının Tedavisi

Erişkinlerde Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığının Tedavisi

1- Multı Dİode Lazer

Multi Diode Lazer” ile gözyaşı kanalı ameliyatları kısa sürede kansız, izsiz olmaktadır.

MultiDiode Lazer DSR Ameliyatlarının Diğer Göz Yaşı Kanal Ameliyatlarına Avantajları Nelerdir?

Operasyonun Başarısı Nelere Bağlıdır? Ameliyat Tekrarlanabilir mi?
Bu operasyonu sadece göz doktorları gerçekleştirmektedir. MultiDiode Lazer DSR ameliyatları Oküloplastik cerrahi alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılmaktadır.

Başarı oranı operasyonu yapan cerraha ve cerrahın tecrübesine göre değişir. Cerrahi öncesi hastanın çok iyi muayenesi şarttır.

Ameliyatın başarı oranı ilk kez kanal tıkanıklığı operasyonu yapılan vakalarda yüzde 90’ın üzerinde, daha önce başka yöntemlerle yapılanlara uygulandığında ise yüzde 87.5’tir. Bu yöntemle ameliyat gerekli duyulur ise tekrarlanabilir. Tekrar yapıldığında bu oran yüzde 100 olabilmektedir.

2- Dakriyosistorinostomi (Açık Cerrahi)

Lokal veya genel anestezi altında burun köküne yaklaşık 1 cm’ik bir kesi yapılır.

Dakriyosistorinostomi Ameliyatının Doğurabileceği Sorunlar (Komplikasyonlar)

Dakriyosistorinostominin Karnesi

Göz Protezi

Göz protezleri, gözün kazalar veya hastalıklar sonucu, cerrahi olarak alınması halinde kullanılır. Bu protezler görmeyi sağlamaz ama estetik olarak iyi bir görüntü sağlar.

Görmeyen gözler, estetik olarak hoş olmayan bir görüntü yarattıklarında veya ağrılı olduklarında alınırlar. Gözün alınması operasyonu çeşitli tekniklerle yapılır:

Protezler iç ve dış göz protezleri olarak ikiye ayrılırlar. İç göz protezi özel malzemelerden yapılmakta olup, boşaltılmış olan gözdeki hacim kaybını karşılamaktadır.

Yara dokuları iyileştikten sonra kişinin kapak boşluğunun ölçüsü alınarak dış göz protezi hazırlanmaktadır.

Göz Protezlerinin Doğurabileceği Problemler

Protez Kullanıcılarına Öneriler