Göz Hastalıkları

Göz hastalıkları ve tedavisi için yanlış bilinenler ve gerçekler

Gözlük Kullanımı ile  İlgili
Dinlendirici Gözlük : Böyle bir gözlük yoktur. Gözlük rakamlarla ifade edilen değerlere sahiptir ve takıldığı zaman görmeyi daha iyi yapıyor ise kullanılmalıdır. Bazan, gözlüksüz net ama yorularak gören hipermetrop hastalara hekimlerimiz gözlüğün amacını açıklamak için hipermetropi düzeltici camlara bu terimi kullanırlar.
Gözlüğün sürekliliği: Uzak gözlük devamlı, yakın gözlük yalnızca yakın mesafe çalışmalarında kullanılır. Dioptri (numara) değişikliği ancak muayenede belli olur. Gözün gözlüğe alışması diye bir kavram yoktur, kişi iyi görmenin ne olduğunu anladığı için gözlükten vazgeçemez.
Yanlış dioptri kullanımı: Gözü bozmaz ancak  takıldığı anki görmeyi bozar.
Çocuklarda göz derecesinde değişme: Uzak için hipermetrop olan çocuklarda büyüme çağında dioptri azalma, miyoplarda ise artması gözlenir. GÖZLÜK TAKMAK veya TAKMAMAK DİOPTRİNİN NE AZALMASINA NE DE ARTMASINA SEBEP OLUR. Ancak çocuk yaşta görmenin gelişmesi açısından mutlaka takılması gerekir.
Bebek veya küçük çocuk gözlük takamaz : Özendirme ile bu sıkıntı önlenebilir. Yeter ki çocuğa uygun yaklaşılsın. 8 aylık yüksek hipermetrop gözlük kullanan kişiler olmuştur.
MİYOPİ : Uzaktan gelen ışınların gözün sarı noktasının önünde odaklaşmasıdır. Belirli bir mesafeye kadar net görürler, daha uzak mesafelerde netlik bozulur.
HİPERMETROPİ :  Uzaktan gelen ışınların gözün sarı noktasının arkasında odaklaşmasıdır. Gözü zorlayarak net görebilirler.
Bu tanımlar uzağı görmemek veya yakını görmemek şeklinde tanımlanamaz.
Astigmatizma göze zararlıdır : Astigmatizma myopik veya hipermetropik olur ve göz sağlığı açısından diğer kırma kusurlarından farkı yoktur, yalnızca gözün belli bir açısındaki kırmanın farklılığını ifade eder.
Gözün Çizilmesi : Gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmak için 20 yaş üzerinde yapılan  laser tedavisi (Excimer) gözü çizmez, yalnızca belli bir kalınlıktaki kornea dokusunu buharlaştırarak ortadan kaldırır.
Gözün kullanımı : Göz hasta olsa bile gözün kullanılması (yakın veya uzak için) göz sağlığına zararlı  değildir. Bilhassa glokom olgularında tersine faydalıdır, çünkü göziçi sıvısının dışarı atılımını kolaylaştırcı etki ile rakamsal değerin düşmesi söz konusudur.
Nazar değmesi göz hastalığı yapar...  : Nazar tanımlaması bir moral değerdir.  Hastalık yapıcı etkisi olamaz.
LASER  'derde deva' mıdır ? : Hayır değildir. Değişik alanlarda değişik laser sistemleri kullanılmakla birlikte, hiçbir surette derde deva olarak tanımlanamaz...
Laser ile katarakt cerrahisi : YOKTUR.  Fako olarak tanımlanan yöntem ses dalgası ile çalışır ve sıklıkla kullanılan yöntemdir.
Laser ile şaşılık tedavisi : YOKTUR.
Laser'in gözü kör etmesi : Tedavi amaçlı kullanılan bu cihazlar körlük yapmaz, ancak merkezi görme noktasının hastalıktan etkilenmesi veya laser komplikasyonu olarak ödem gelişmesi görme bozulmasına sebep olabilir.
İyi görmek göz sağlığının garantisidir :  HAYIR...   Örneğin : Glokom hastaları hastalığın son safhasına kadar iyi görebilirler, görme sonradan tedrici olarak azalmaya başlar ki bu safhada görmenin geri dönüşü söz konusu olmaz.
TV ve bilgisayar gözü bozarmı?   : Hayır, bozmaz. Yalnızca, ışığa bakılmasına bağlı olarak göz yüzeyindeki gözyaşında kuruma olacağı için yanma, batma,kızarma ve refleks sulanma olur...
Katarakt cerrahisi görmeyi olduğu gibi eski haline getirir : Görmenin iyi olabilmesi için retina tabakasının sağlıklı,  kişinin görme potansiyelinin iyi olması lazımdır. Gözdibi hastalıklarında ve tembel gözlerde görme artışı olmayabilir.
Göziçi mercekleri göz için zararlıdır:  Uygun yere uygun lens takılması hiçbir zaman zararlı değildir. Yapım malzemesi göz için inert dir. 
Her ilaç her kişiye etki eder... : Her ilaç her kişiye aynı oranda etki etmez, kişisel farklılıklar   her zaman söz konusudur. Dolayısı ile etkin ilaç kesinleşinceye kadar hekim ilaç değiştirmek zorunda kalabilir.
Uyku bozuklukları göz hastalığıdır... : HAYIR.   Uyku beyinsel bir fonksiyondur ve gözler yalnızca olaya iştirak eder.
Gözyaşım kurudu, ağlayamıyorum...  : Ağlamak psikolojik bir olaydır ve ağlama ile gelen gözyaşı da refleks sonucudur.  Gözyaşı kuruluğu kavramı vardır, ancak bunun ağlama işlevi ile ilişkisi de yoktur.
Göz tansiyonunda sınır   :  Glokom yalnızca rakamsal değerin ifadesi ile tanımlanmamaktadır. Önemli olan bir husus da  görme sinirinin durumudur.  Rakamsal değeri  normal olarak bilinen değerlerde olmasına rağmen glokom olan kişiler de vardır.  Bu nedenle sınır tanımlaması her zaman büyük yanılgılara sebep olur.
 
 
GÖZ MUAYENESİ GÖZLÜK MUAYENESİ DEĞİLDİR...

Kaynak: http://www.gozsagligi.com